CQUniversity
Browse

File(s) not publicly available

Stapsgewijs naar een bewegingsbeleid op het werk = [Step by step guide for a physical activity policy at the workplace]

book
posted on 2017-12-06, 00:00 authored by Corneel VandelanotteCorneel Vandelanotte, E Wouters
Als werknemers voldoende bewegen tijdens en buiten de werkuren levert dat voordelen op, zowel voor henzelf als voor het bedrijf. Bewegings programma's die onderdeel zijn van het bedrijfsbeleid kunnen zowel de productiviteit als de arbeidstevredenheid mee verbeteren en dragen bij tot een positief bedrijfsimago. Een bewegingsbeleid omvat drie componenten: acties om te informeren en te sensibiliseren, beleidsrichtlijnen die voldoende beweging ondersteunen en activiteiten die het bewegingsaanbod verhogen. In deze publicatie vinden alle bedrijven en organisaties, ongeacht hun grootte, sector, cultuur of arbeidssysteem, handvatten om in zeven stappen een bewegingsbeleid te ontwikkelen, in te voeren, te evalueren en op te volgen. Bij elke stap horen bijlagen: kant-en-klare instrumenten zoals vragenlijsten, vergaderagenda's, checklisten, ...Dit boek verschijnt in de reeks Gezondheidsbevordering op het werk. Meer en meer bedrijven en organisaties zijn er zich van bewust dat de gezondheid en het welzijn van hun personeel een grote weerslag heeft op de werking van hun bedrijf of organisatie. Met deze reeks publicaties willen de initiatiefnemers, het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie, de Stichting tegen Kanker en Prevent, geschikt materiaal aanbieden om de gezondheid van de werknemers te ondersteunen en bevorderen. Daarbij wordt naast het fysische aspect ook ruimschoots aandacht geschonken aan het mentaal en sociaal welbevinden.Deze publicaties zijn bedoeld voor zowel directies als HRmanagers, interne diensten voor preventie en bescherming op het werk, arbeidsgeneesheren, vakbondsafgevaardigden, ... en ook voor externe diensten voor preventie, welzijns- en gezondheidsorganisaties.. If employees are physically active in- and outside work hours this will generate benefits, for themselves as well as for their employer. Physical activity programs that are well integrated into the worksite can increase productivity, job satisfaction and the corporate image. A physical activity policy entails three components: education, guidelines and opportunity. This publication provides companies of any size, sector and culture with seven steps to develop, implement and evaluate a physical activity policy at the workplace. For each step tools, such as surveys, checklists, agendas are provided. This book is part of a series to improve health in the workpace. More and more employers are aware that health and well-being have a large impact on how their company is operating and the profits it might generate. In this publication the Flemish Institute for Health Promotion and the Cancer Foundation, want to provide suitable materials to support the health of employees. This publication is aimed at management, occupational safety officers and human resources staff.

History

ISBN-10

9020967231

ISBN-13

9789020967234

Publisher

Uitgeverij LannooCampus

Place of Publication

Leuven, Belgium

Open Access

  • No

External Author Affiliations

Cancer Prevention Research Centre & School of Population Health; Vlaams Instituut voor Gezondheitspromotie;

Era Eligible

  • Yes

Usage metrics

    CQUniversity

    Exports